Första versionen av svenskt gränssnitt för Kayako

Svensk översättning av klientdelen samt staff-gränssnittet.
Added by Torbjörn Schön over 5 years ago

Detta är version 1 av översättningen och den är baserad på Kayako Fusion 4.64.1.5058.
Det finns 2 filer för nedladdning.
Den ena är språkfil för klient-delen och den andra är en zippad fil med de översatta php-filerna som skall ligga under: "Installationsmapp"\__swift\locale\
Mappen skall heta "sv"


Comments